18 C
Plaça d’en Ripoll, 9 baixos Tarragona (CATALUNYA) Telf.: 977 943405 info@coettc.info

WEBMAIL COETTC-ACETT

El COETTC disposa de diferents dominis per correus personalitzats per als col·legiats.

Són els següents:
…@coettc.com
. 5GB POP/IMAP. Correu principal. Connexió Segura. Webmail. Configuració (buscar                             Utilitzar servidor segur) És gratuït.
…@coettc.info. 1GB POP/IMAP . Connexió Segura. Webmail. Configuració (Està extingint-se. Té cost)
…@coettc.cat.  Per activar
…@acett.cat.    Ús limitat

Per activar un compte de mail cal que estiguis col·legiat i enviar un mail a suport@coettc.com