Llei 12/2012 Mesures liberalització comerç i serveis (estacions radio)

Todo lo relacionado con la radio
adminPBB
Entrades: 23
Membre des de: 04 març 2019 18:50
Contacta:

Llei 12/2012 Mesures liberalització comerç i serveis (estacions radio)

Entrada Autor: adminPBB »

RESUM curt: Elimina llicència estacions radio.
Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.
https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE- ... lidado.pdf

Art.1 Objecte
Eliminar carreges al inici activitats i supressió llicències municipals d'obres prèvies.
Art.2 Àmbit
1. Activ comer i serv. del annexes inferiors a 750m2.
2. Activitats excloses amb impactes en patrimoni o uso privatiu. I ocupació bens de domini públic.
Art.3 Inexigibilitat de llicència.
1. Per inici activitat amb caràcter previ
2. Canvis titularitat. Caldrà comunicació prèvia
3. Obres condicionament fora de la LOE
4. No s'entén. No regirà respecte obres edificació que sigui precises conforme la normativa que correspongui.
Crec q vol dir q si ho diu la norma del sector llavors si fa falta llicència.
Art.4 Declaració responsable i comunicació prèvia
1. les llicències prèvies queden substituïdes per declaracions responsables o comunicacions prèvies. El declarant ha de tenir justificant de pagar tributs
2. el interessat ha de tenir documentació i projecte
3. projecte signat per tècnic competent.
4. vàries actuacions simultànies s'ha de tramitar tot a l'hora.
Art.5 Control
La presentació de la declaració responsable HABILITA per l'exercici.
Las administracions estan habilitades per comprovar a posteriori.
Disp Adic. 3era. Instal. xarxes públiques comunicacions electròniques
Disposicions del Títol I s'aplicaran a Estacions Radio, excepte:
- art 2.2 (per cert està dins el Títol I). Es una excepció d'un altre excepció, por tant queda dintre la ocupació de bens de domini públic. En altres paraules eximeix de demanar llicències a les estacions de radio.
- Superfície > 300m2
- Si son de nova construcció tinguin impacte en espais protegits(podria ser una manera de tornar a incloure el patrimoni exclòs amb l'excepció del 2.2).
- sens perjudici de LGT 32/2003

RESUM PROPI:
És una gran presa de pel. Llei de les contradiccions i les excepcions de excepcions.
Objecte eliminar llicència a les estacions de radio.
La llei neix amb la voluntat d'excloure de control administratiu de les obres a les activitats i serveis a excepció de les afectacions en domini públic i patrimoni o us privat.
Diu que ho farà amb un annex, doncs contradient-se l'excepció de les est. de radio la fa amb una disp. adic. (3era).
Segons la LOE fa falta llicencia d'obres per edificacions noves de telecomunicacions. l'art. 3.3 exclou aquest cas. Doncs és torna a fer l'excepció de la excepció.