D- ARPL Actes de Replanteig

InfoPBB
Entrades: 67
Membre des de: 25 març 2019 11:47
Contacta:

D- ARPL Actes de Replanteig

Entrada Autor: InfoPBB »

La tramitació de l'acta s'ha tornat un tema complicat degut a diversos factors:
- fan falta diferents models i documents segons si es tracta d'una ICT1 o una ICT2,
- a més a l'hora de verificar-la, visa/r-la o registrar-la al CTTI ens demanen documents diferents,
- cal haver sol·licitat els operadors abans de fer-la,
- només té una validesa de 15 dies, per tramitar-la un cop signada per el client.
- segons signi el promotor en analògic o digital l'acta la de signar al començament o al final.
- al registrar-la a la generalitat no acostuma a funcionar el registre.

Qüestions prèvies:
- Màxim 15 dies entre la signatura i la presentació a la Administració.
- Al fer l'Acta, CAL SABER/DIR si farà falta annexes, com el de TDT. I, segons resposta de l'operador dir quins serveis de telecomunicació no cal realitzar.
- Acta es obligatoria per ICTs registrades a partir de del 14/4/2006. ORDEN ITC/1077/2006, Disp. Adic. 2ona. punt 2. que modifica Orden CTE/1296/2003 afegint art.3.9. Ordre derogada per aquesta altre, Orden ITC/1644/2011.
NOTES: Amb la modificació de la ICT-1077/2006 va quedà establert que les ARPL les signava un Eng. de la classe Telecomunicació i no es va anul·lar amb la sentència que van modificar qui podia signar ICTs. Son 2 sentències del Tribunal Suprem de 17/10/2012, una de cada "Consejo" General d'Enginyers Tècnics i no Industrials.

ICT1: (RD-401/2003) FA FALTA:
- Nom i numero DNI Representant legal.
- Data i expedient llicencia obra

- NO cal adjuntar resposta dels operadors.
- S'ha de VISAR(No verificar) i no cal presentar l'arqueta.
- Model ARPL des de 14/4/2006 a 10/6/2011. (veure adjunt i REGISTRAR ARPL ESTAT al peu de post)
VISA/R:
- No cal Arqueta.
- ¿Com fer-ho al COITT? Visat-Verificat/àrea visat telemàtic/Crf.Dig./"Nuevo Visado"/
Reomplir. Tipus Treball: "RPL Acta replanteo…”.

ICT2: (RD346-2011) FA FALTA:
- Nom i numero DNI Representant legal.
- Data i expedient llicencia obra

- S'ha d'adjuntar la resposta dels operadors quan es presenti a la Generalitat.
- Per VISA/R o VERIFICAR(al COITT és verifica) s'ha de presentar plano arqueta, (segons la circular 2013-5 veure adjunt a peu de post)
- Model ARPL (recomanable) a partir de l'Ordre ITC-1644 de 10/6/2011. (veure adjunt a peu de post)
També es pot baixar de la Gene (no compleix ITC-1644): http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/tic/infraestructures-de-telecomunicacions-en-edificis/
Implantació d'una ICT (tràmits ICT)/Presentar l'acta de replantejament/Documentació/ i baixar el model
Veure també i REGISTRAR ARPL ESTAT al final d'aquest post

PROCÉS VISA COETTC, degut a que la plataforma treu les signatures
Si promotor signa en analògic:
- Fer acta i enviar al promotor per signar en analògic.
- Signar enginyer i pujar a la plataforma.
- Pujar també arqueta
- Visa/r, baixar, i signar enginyer.
Si el promotor signa en digital:
- Fer acta, signar enginyer, pujar plataforma.
- Pujar també arqueta
- Baixar, signar enginyer
- enviar al promotor per signar en digital.
- Presentar a la Gene o SETSI veure a sota.

PROCES COITT
- Si promotor signa en analògic. escanejar, i signar enginyer. (si promotor signa en digital pot firmar 1er l'enginyer)
- Visar/verificar i baixar el document. (veure explicacions a dalt, es complicat)
- Presentar a la Gene o SETSI, veure a sota.

REGISTRAR ARPL AL CTTI (GENE):
http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/tic/infraestructures-de-telecomunicacions-en-edificis/
Pasos per la Implantació d'una ICT (tràmits ICT)/Presentar l'acta de replantejament/Per Internet/ Ves-hi/Descarregar el formulari de sol·licitud
Emplenar instància de presentació "formulariING001SIGN180716130836.pdf"
Notes per emplenar:
- Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
- Adjuntar: Acta visada/verificada
- Adjuntar: Resposta operadors per el cs de la ICT2
- Validar
El problema es que volen que la instància de presentació estigui signada telemàticament i es pot fer.
- Enviar

Si no funciona Enviar-ho per mail ict@gencat.cat, amb número de ICT:
Emplenar la instància "model_presentació_documents_DGCE.doc" del peu d'aquest missatge.
Signar-la
Annexar els documents segons sigui ICT1 o ICT2
Enviar-la.

REGISTRAR ARPL A LA SETSI (o com es digui ara):
Models Documents Estat
Implantación de una ICT
Fitxers adjunts
ARPL desde 2006-04-14 a 2011-06-10.docx
(18.8 KiB) S’ha baixat 11 vegades
ARPL desde 2011-06-10.docx
(21.54 KiB) S’ha baixat 11 vegades
formulariING001SIGN180716130836.pdf
(500.38 KiB) S’ha baixat 10 vegades
2013-5 Circular. Plano arqueta y acta.pdf
(83.46 KiB) S’ha baixat 10 vegades
model_presentacio_documents_DGCE.doc
(150 KiB) S’ha baixat 11 vegades