Pàgina 1 de 1

ICT Modificat o annex? (Orden 1644/2011 art.6.2)

Publicat: 28 set. 2022 12:21
Autor: InfoPBB
Orden ITC/1644/2011 art.6 "Execució ICT nova"

Art. 6.1 Modificat/Annex
- ARPL és annex

Pry MODIFICADO ICT:
Art. 6.2 casos
- Canvis que requereixin Projecte "arquitectònic" modificat.
- nous serveis de tlcos
- augment o disminució de més d'un 12% de PAUs
- augment de més d'un 3% de l'ample de banda dedicat a TV o radio
- canvi nombre de RITs
Art. 8 ICT Existent. 2 o més modificacions de dalt.

ANNEX: Art 6.2
- Modificaciones en distribución interior.
- otras modificaciones técnicas.
- 1DD, 2DD en los RD correspondientes (RD-)
- OP. Resposta Operadors. ARPL


Presentar
viewtopic.php?t=192