D- ARPL Actes de Replanteig

InfoPBB
Entrades: 67
Membre des de: 25 març 2019 11:47
Contacta:

D- ARPL Actes de Replanteig

Entrada Autor: InfoPBB »

NOTES PREVIES:
La tramitació de l'Acta de Replanteig(ARPL) s'ha tornat un tema complicat degut a diversos factors:
- fan falta diferents models i documents segons si es tracta d'una ICT1 o una ICT2,
- a més a l'hora de verificar-la, visa/r-la o registrar-la al SPD ens demanen documents diferents,
- cal haver sol·licitat els operadors abans de fer-la.
- només té una validesa de 15 dies, per tramitar-la un cop signada per el client.
- segons signi el promotor en analògic o digital l'acta la de signar al començament o al final.
- al registrar-la a la generalitat no acostuma a funcionar el registre.
- s'ha de fer en 2 pases, 1er baixar model Acta i 2on presentar.

Qüestions prèvies:
- Al fer l'Acta, CAL SABER/DIR si farà falta un annex com el de, "DD-TDT. , o "resposta dels operadors" dir quins serveis de telecomunicació no cal realitzar.
- Acta es obligatoria per ICTs registrades a partir de del 14/4/2006. ORDEN ITC/1077/2006, Disp. Adic. 2ona. punt 2. que modifica Orden CTE/1296/2003 afegint art.3.9. Ordre derogada per aquesta altre, Orden ITC/1644/2011.
NOTES: Amb la modificació de la ICT-1077/2006 va quedà establert que les ARPL les signava un Eng. de la classe Telecomunicació i no es va anul·lar amb la sentència que van modificar qui podia signar ICTs. Son 2 sentències del Tribunal Suprem de 17/10/2012, una de cada "Consejo" General d'Enginyers Tècnics i no Industrials.

ICT1: (RD-401/2003) FA FALTA:
- Nom i numero DNI Representant legal.
- Data i expedient llicencia obra

- COETTC: VISA
- COITT: S'ha de VISAR(No verificar).
- Model ARPL des de 14/4/2006 a 10/6/2011. (veure adjunt i REGISTRAR ARPL ESTAT al peu de post)

ICT2: (RD346-2011) FA FALTA:
- Nom i numero DNI Representant legal.
- Data i expedient licencia obra.

- COETTC: VISA
- COITT: VERIFICAR. S'ha de presentar plano arqueta
- Baixar model acta: está més avall a "BAIXAR i registrar ARPL al SPD"

PROCÉS VISA COETTC, degut a que la plataforma treu les signatures
Si promotor signa en analògic: (preferible)
- Fer acta i enviar al promotor per signar en analògic.
- Signar enginyer i pujar a la plataforma.
- Pujar també arqueta
- Visa/r, baixar, i signar enginyer.
Si el promotor signa en digital:
- Fer acta, signar enginyer, pujar plataforma.
- Pujar també arqueta
- Baixar, signar enginyer
- enviar al promotor per signar en digital.
- Presentar ARPL, següent punt.

BAIXAR i REGISTRAR ARPL AL SPD (GENE):
Baixar model
Web Gene Canal Empresa/Presentar ARPL / Buscar secció "Documentació" baixar Model de Replanteix/ emplenar / VISAR
Presentar
Tornar a web canal empresa / Presentar ARPL / Inicia / Descarregar el formulari de sol·licitud (triga uns 15seg)
Emplenar instància de presentació "formulariING001SIGN180716130836.pdf"
Notes per emplenar:
- Posar dades enginyer
- copiar dades de qui presenta
- nom arxiu no pot tenir espais, ni ",", ni "_", ni "."
- Adjuntar: Acta visada/verificada
(ja no s'adjunta: Resposta operadors de la ICT2)
- Validar
- "Desar" com a "ple"
- Enviar "tràmit en línea" de sota instància
- anar a "3- Enviar a tramitar i rebre registre"
- triar arxiu
- posar Codi personal
- ENVIAR
- descarregar rebut agafar Codi tràmit "XXXXXXXXX"


Si no funciona Enviar-ho per mail ict@gencat.cat, amb número de ICT:
Emplenar la instància "model_presentació_documents_DGCE.doc" del peu d'aquest missatge.
Signar-la
Annexar els documents segons sigui ICT1 o ICT2
Enviar-la.

REGISTRAR ARPL A LA SETSI (o com es digui ara):
Models Documents Estat
Implantación de una ICT
Fitxers adjunts
ARPL desde 2006-04-14 a 2011-06-10.docx
(18.8 KiB) S’ha baixat 1246 vegades
ARPL desde 2011-06-10.docx
(21.54 KiB) S’ha baixat 1217 vegades
formulariING001SIGN180716130836.pdf
(500.38 KiB) S’ha baixat 1276 vegades
2013-5 Circular. Plano arqueta y acta.pdf
(83.46 KiB) S’ha baixat 1270 vegades
model_presentacio_documents_DGCE.doc
(150 KiB) S’ha baixat 1259 vegades