1- Configuració- EXPLORER. Instal·lar JAVA i crear excepció