EMISSIONS RÀDIO ELÈCTRIQUES

Atribucions generals de l’Enginyer Tècnic de Telecomunicació.

■ Decret 2479/1971 (BOE 18.10.71) regula les facultats i competències dels enginyers tècnics de telecomunicació.
■ Llei 12/1986 (BOE 2.4.86) referent a la regulació de les atribucions professionals dels arquitectes i enginyers tècnics.
■ Reial decret 1954/1994 (BOE 17.11.94) referent a homologacions de títols.

 

Tot això permet:
■ Emetre informes o dictàmens i practicar peritatges.
■ Dirigir l’execució material de la construcció, instal·lació, control tècnic i el manteniment de les seves instal·lacions o indústries.
■ Redactar i signar projectes.

 

Els Enginyers Tècnics de Telecomunicació (ITT) cursen actualment una de les quatre especialitats següents:
■ Sistemes electrònics.
■ Telemàtica.
■ So i imatge.
■ Sistemes de Telecomunicacions.

 

Radio/Emissions radioelèctriques
■ Projectes, certificacions radioelèctriques i direccions d’obra d’instal·lacions de telecomunicació.
■ Projectes i direccions d’obra MSC.HFC (fibra òptica), radio mòbil terrestre, radioenllaç i
radiodifusió.
■ Memòries tècniques, projectes de legalització i homologacions d’equips de comunicació per ràdio.
■ Peritatges i dictàmens radio electrònics.
■ Estudis d’impacte visual.

 

Recomanació Consell de Ministres de Sanitat de la Unió Europea (12 de juliol de 1999) Reial decret 1066/2001, Ordre CTE/23/2002, Decret 148/2001.

Total Page Visits: 422 - Today Page Visits: 1

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación, y ofrecer contenidos y publicidad de interés. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra Política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies