RC Assegurança

D’acord amb les competències i atribucions que els nostres Estatuts i Reglament de Règim Interior (RRI) confereixen a les Demarcacions, i amb motiu de la recuperació del Visador de la Secretaria Tècnica del COETTC des del passat mes de Març, encetem el Registre de Lliure Exercents de la demarcació per 1a vegada des de la seva creació el 2014.
L’art 52.h dels estatuts estableix que la Junta Directiva de la Demarcació manté els llistats dels col·legiats adscrits. Art 7, RRI, defineix el col·legiat exercent; art. 10, 11 explica els visats, el secretari tècnic de demarcació i LLEE; art. 15 tracta les llistes de col·legiats entre elles la de LLEE.
Per tal de garantir la seguretat jurídica dels treballs realitzats pels ETT col·legiats, el Col·legi facilita conforme l’article 12 del RRII una assegurança col·lectiva dels treballs visats i sotmesos a control deontològic.

 

Sol·licitud d’Adhesió a la Pòlissa Col·lectiva de RC Professional

 

Preus Tarifes

Pagament per TPV

 

Heu de tenir en compte que tindreu, entre d’altres:

  • Cobertura d’Assegurança de Responsabilitat Civil
  • Presentació de documents al VISAT
  • Defensa jurídica professional (documents visats).
Total Page Visits: 1012 - Today Page Visits: 2