Cessió d’Aparells

(COETTC) Col·legi Oficial de Graduats i Enginyers Tècnics de Telecomunicació a Catalunya
(ACETT) 1844, Associació Catalana d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació

Contactar telefònicament dins de l’horari amb el COETTC-ACETT.

Aparells disponibles (NO HI HA ASSEGURANÇA DE ROBATORI) :

Aparells previstos:

  • Sonòmetre
  • Dodecaedre i amplificador
  • Màquina d’impactes
  • Altaveu façana
  • Registradors