ENERGIA SOLAR

Atribucions de l’Enginyer Tècnic de Telecomunicació.

■ Decret 2479/1971 (BOE 18.10.71) regula les facultats i competències pròpies dels enginyers tècnics de telecomunicació.
■ Llei 12/1986 (BOE 2.4.86) referent a la regulació de les atribucions professionals dels arquitectes i enginyers tècnics.

 

Fotovoltàica
■ Institut d’Energia Solar / Escola d’Enginyers de Telecomunicació, Universitat Politècnica de Madrid (IES/EIT-*UPM), publicat en BOUPM núm. 74, març 2005, creat per Ordre del Ministeri d’Educació i Ciència de 16-feb-1979, amb l’objectiu fonamental de fer útil tant social com econòmicament l’electricitat produïda per l’energia solar.
■ Reial decret 177/2008, reconeix l’atribució en els següents mòduls professionals a totes les especialitats de l’Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions.
0232 Automatismes industrials.
0233 Electrònica.
0234 Electrotècnia.
0235 Instal·lacions elèctriques interiors.
0236 Instal·lacions de distribució.
0238 Instal·lacions domòtiques.
0239 Instal·lacions solars fotovoltaiques.
0240 Màquines elèctriques.
■ Reials decrets 219/2008, 220/2008, 276/2007, 334/2004, 777/1998, 2046/1995, 2044/1995, 623/1995, 621/1995, 850/1993, etc. confirmen una tradició en el reconeixement de tal atribució del decret anterior.

 

Tèrmica
■ Reials decrets 118/2008, 220/2008, reconeixen l’atribució en els següents mòduls professionals a totes les especialitats de l’Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions.
0121 Equips i instal·lacions tèrmiques.
0122 Processos de muntatge d’Instal·lacions.
0123 Representació gràfica d’Instal·lacions.
0124 Energies renovables i eficiència energètica.
0125 Configuració d’instal·lacions de climatització, calefacció i ACS.
0126 Configuració d’instal·lacions frigorífiques.
0127 Configuració d’instal·lacions de fluids.
0128 Planificació del muntatge d’instal·lacions.
0129 Projecte d’instal·lacions tèrmiques i de fluids.
0133 Gestió del muntatge, de la qualitat i del manteniment.
0134 Configuració d’instal·lacions tèrmiques i de fluids.
0135 Manteniment d’instal·lacions frigorífiques i de climatització.
0136 Manteniment d’instal·lacions calorífiques i de fluids.
0137 Projecte de manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids.
■ Reials decrets 219/2008, 220/2008, 276/2007, 334/2004, 777/1998, 2046/1995, 2044/1995, 850/1993, etc. confirmen una tradició en el reconeixement de tals atribucions dels decrets anteriors.

 

Nota: Quan aquests assumptes tinguin efectes en un servei exclusiu de telecomunicacions,
l’Enginyer Tècnic de Telecomunicacions és en aquest cas més prevalent que altres titulacions amb les quals comparteix atribucions.

 

Tot això permet:
■ Emetre informes o dictàmens i practicar peritatges.
■ Construcció de tota classe d’Instal·lacions.
■ Redactar, signar i dirigir projectes.
■ Exercir la docència.
■ Direcció d’Indústries.

 

Reial decret 1954/1994 (BOE 17.11.94) referent a homologacions de títols.

 

Especialitats dels Enginyers Tècnics de Telecomunicació (ITT):
■ Sistemes electrònics.
■ Telemàtica.
■ So i imatge.
■ Sistemes de Telecomunicacions.

 

Durant els últims anys s’ha incrementat exponencialment el nombre d’instal·lacions d’energia solar, tant tèrmica com fotovoltaica. Els factors d’aquest increment són els següents: la conscienciació per part de la ciutadania de la necessitat d’utilitzar energies netes, les lleis que obliguen a la instal·lació d’aquests sistemes i les subvencions i ajudes que parteixen de les administracions públiques.

 

Reial decret 436/2004. S’estableix la metodologia per a l’actualització i sistematització del règim jurídic i econòmic de l’activitat de producció d’energia en règim especial.

Total Page Visits: 566 - Today Page Visits: 1

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación, y ofrecer contenidos y publicidad de interés. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra Política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies