INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES D’EDIFICIS

Atribucions de l’Enginyer Tècnic de Telecomunicació.

■ Decret 2479/1971 (BOE 18.10.71) regula les facultats i competències pròpies dels enginyers tècnics de telecomunicació.
■ Llei 12/1986 (BOE 2.4.86) referent a la regulació de les atribucions professionals dels arquitectes i enginyers tècnics.
■ Reial decret 219/2008, 220/2008, reconeixen l’atribució en els següents mòduls professionals a totes les especialitats de l’Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions.

0121 Equips i instal·lacions tèrmiques.
0122 Processos de muntatge d’Instal·lacions.
0123 Representació gràfica d’Instal·lacions.
0124 Energies renovables i eficiència energètica.
0125 Configuració d’instal·lacions de climatització, calefacció i ACS.
0126 Configuració d’instal·lacions frigorífiques.
0127 Configuració d’instal·lacions de fluids.
0128 Planificació del muntatge d’instal·lacions.
0129 Projecte d’instal·lacions tèrmiques i de fluids.
0133 Gestió del muntatge, de la qualitat i del manteniment.
0134 Configuració d’instal·lacions tèrmiques i de fluids.
0135 Manteniment d’instal·lacions frigorífiques i de climatització.
0136 Manteniment d’instal·lacions calorífiques i de fluids.
0137 Projecte de manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids.

■ Reial decret 385/2011, 1792/2010, 1177/2008, 219/2008, 220/2008, 276/2007, 334/2004, 777/1998, 2046/1995, 2044/1995, 2042/1995, 850/1993, etc. confirmen una tradició en el reconeixement de tals atribucions dels decrets anteriors.

Nota: Quan aquests assumptes tinguin efectes en un servei exclusiu de telecomunicacions, l’Enginyer Tècnic de Telecomunicacions és en aquest cas més prevalent que altres titulacions amb les quals comparteix atribucions.

 

Tot això permet:

■ Emetre informes o dictàmens i practicar peritatges.
■ Construcció de tota classe d’Instal·lacions.
■ Redactar, signar i dirigir projectes.
■ Exercir la docència.
■ Direcció d’Indústries.

Reial decret 1954/1994 (BOE 17.11.94) referent a homologacions de títols.
Especialitats dels Enginyers Tècnics de Telecomunicació (ITT):
■ Sistemes electrònics.
■ Telemàtica.
■ So i imatge.
■ Sistemes de Telecomunicacions.

 

“STS 29-03-2011 Reconeix el dret al RITE als ITT per les seves facultats tècniques”

 

NOTA: La sentència explica que la modificació proposada en el RD259/2010 no suposa una restricció, sinó tot el contrari, amplia les possibilitats d’accés, deixant les facultats dels existents inalterables.”

Total Page Visits: 613 - Today Page Visits: 1

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación, y ofrecer contenidos y publicidad de interés. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra Política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies