Amb certa freqüència el Col·legi es troba amb que li demanen que actuï davant una situació il·legal o de discriminació dels col·legiats, i ja és massa tard. En ocasions, encara que no pugui actuar el Col·legi, sinó el propi col·legiat, com a professional o com a funcionari, ni tan sols té sentit assessorar-li perquè han passat els terminis.
Es tracta doncs de donar unes nocions sobre al·legacions i recursos en via administrativa, sobretot a la vista que la Llei que regula el procediment administratiu va entrar en vigor el passat 2 d’octubre de 2016, la qual cosa ha aportat alguns canvis.

Convocatòries, Concursos etc. Qui participa en una convocatòria o concurs està acceptant les seves bases. Si després no l’admeten o entén que alguna de les bases el perjudica, sol ser massa tard per recórrer.
Per exemple, si es tracta d’una convocatòria a la qual, havent d’estar admesos, no s’inclou entre els requisits la titulació d’enginyer tècnic de telecomunicació. Si no es recorre en el termini establert s’està consentint i no es podrà discutir l’exclusió d’un ITT.

Sobre els recursos administratius
Quan l’Administració, després de seguir un procediment dicta una resolució i la notifica a l’interessat, ha d’indicar el recurs que procedeix contra ella. Pot ser de reposició o d’alçada. Tots dos tenen un termini d’un mes. Però són diferents:
Reposició. És potestatiu. Si no s’usa cal anar directament als òrgans judicials (jutges i tribunals) de la jurisdicció contenciós-administrativa en dos mesos.
Alçada. És obligatori. No es pot anar als Tribunals si no s’ha utilitzat.
En el cas que procedeix recurs de reposició i no s’ha utilitzat, o s’ha utilitzat però s’ha desestimat o s’ha desestimat l’alçada, en principi caldrà plantejar recurs davant la jurisdicció contenciós-administrativa.

Sobre els terminis.
Els terminis comencen a comptar quan es notifiquen a l’interessat, bé sigui per correu postal certificat o bé mitjançant notificació electrònica.
-Terminis assenyalats en dies. És freqüent que es concedeixi un termini de 10 o 15 dies per fer al·legacions durant la tramitació d’un procediment.
Si no s’especiifica res diferent són dies hàbils, per la qual cosa no compten els dissabtes ni els diumenges i festius de la localitat on tingui la seu l’òrgan al que es dirigeix l’escrit (que els dissabtes siguin inhàbils va entrar en vigor el 2 d’octubre de 2016)
-Terminis assenyalats en mesos (o en anys)
Es compten de data a data des del dia de la notificació, acabant el dia correlatiu. Per exemple, un termini d’un mes si s’ha notificat el 5 de maig acaba el 5 de juny. El termini comença l’endemà (en aquest cas 6 de maig), però l’important és que acaba el dia correlatiu al de la notificació (en aquest cas 5 de juny).
Si l’últim dia és inhàbil s’entén prorrogat fins al següent hàbil. Per exemple si venç un dia que cau en diumenge, el termini acabarà el dilluns.
Si no hi ha dia equivalent en el mes en què acaba, acaba l’últim dia del mes. Per exemple si es notifica el 31 de març, i es confereix un termini d’un mes, acaba el 30 d’abril.
Insistim, encara que el termini comença a córrer l’endemà de la notificació, acaba el dia correlatiu a la notificació.
-Terminis assenyalats en hores (infreqüents).
No poden ser de més de 24 hores, en cas contrari s’expressaran en dies
S’entén que són hores hàbils. Són hores hàbils totes les d’un dia hàbil.
S’expliquen d’hora en hora i de minut en minut des de l’hora en què tingui lloc la notificació o publicació.

Ocupació de mitjans electrònics per relacionar-se amb l’Administració
Les persones físiques podran optar per relacionar-se amb l’Administració en paper o per via electrònica.
Però un dels canvis importants de la Llei 39/2015 és que a les persones jurídiques (una societat, una associació, un col·legi) se’ls exigeix que per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu amb les Administracions Públiques utilitzin mitjans electrònics.

Aquesta exigència també es dóna per a les persones físiques que exerceixin una activitat professional per la qual es requereixi col·legiació obligatòria, com és el cas de la d’enginyer tècnic de telecomunicació per als tràmits i actuacions que realitzin amb les Administracions Públiques en exercici d’aquesta activitat professional.

Total Page Visits: 90 - Today Page Visits: 1

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación, y ofrecer contenidos y publicidad de interés. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra Política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies