Substitució de l’aportació solar mínima per a la producció d’ACS per a bomba calor aerotèrmica

651

La Generalktat ha publicat la circular de la substitució de l’aportació solar mínima per a la producció d’ACS i/o l’escalfament de l’aigua de piscines cobertes en un edifici o a l’aire lliure per una bomba de calor aerotèrmica (BCA)cal realitzar els càlculs justificatius segons les normatives vigents: Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), RITE, Decret d’Ecoeficiència i Ordenança solar municipal (si es necessari). Per fer-lso s’ha de seguir els següents punts:

 • Rendiment mig estacional(SPF). Determinat a la declaració de conformitat CE feta pel fabricant d’acord amb la norma UNE-EN 16147:2017. La temperatura de distribució i temperatura del COP d’assaig a 55ºC (ACS i/o escalfament de piscina així com a la coincidència en la zona climàtica).
 • Si no es disposa per a la BCA del comentat en l’anterior punt s’ha de realitzar el càlcul
  segons el procediment descrit a l’Annex.
 • L’ SPF de la màquina ha de ser superior a 2,5. A l’annex s’indiquen els COPs mínims resultants d’aquest càlcul per a la consideració de renovable segons la BCA per a ACS.
 • El consum anual d’energia no renovable i de les emissions de CO2 de la BCA exclusiva per a la producció d’ACS ha de ser inferior o igual al sistema de referència (instal·lació solar tèrmica + caldera de gas natural, amb un rendiment mínim del 92%).
 • Els coeficients de pas (factors de conversió) que s’utilitzin són els publicats
  com a document reconegut RITE “Factors d’emissió de CO2 i coeficients de pas a energia
  primària de diferents fonts d’energia final consumides en el sector d’edificis a Espanya”.

MÉS INFORMACIÓ                  Discussió Fòrum COETTC

Total Page Visits: 3426 - Today Page Visits: 1
Artículo anteriorIndicadors d’activitat sobre ICT/RITC/SAT-TDT 2018
Artículo siguienteDocumentació necessària per cada tramitació als Punts de Servei.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí