1864-1901. 35 anys amb l’exclusiva de l’Energia Elèctrica a Espanya a la professió.

1243

La professió va gaudir de l’exclusiva en totes les aplicacions de l’electricitat del govern [Espanya] segons el Reial Decret 14/12/1864. No va ser fins que es van desenvolupar noves aplicacions, més senzilles per cert,  de l’electricitat com la il·luminació o moure motors que no es va alliberar aquests usos de l’electricitat. Al començament a la professió, en queden els actuals enginyers de Telecomunicació, s’hi accedia amb unes oposicions.
És interessant anomenar que prèviament amb el Reial Decret de 6/10/1852 es va crear la 1ra Escola d’electricitat d’Espanya  a les instal·lacions de l’Escola de Telegrafia Òptica. Cal tenir en compte que als inicis l’electricitat era tractada com una matèria reservada de l’Estat.

Reial Decret 14/12/1864

Molt aviat va sorgir la necessitat de reglamentar les instal·lacions d’energia elèctrica. El primer del qual es té coneixement el 1r del qual és del  1887 (1er Rgl. Conductors Elèctrics). Tot i ser molt concís on es reconeix a l’Ajudant de Telegrafia com l’encarregat del servei elèctric de categoria equivalent a un Comandant, és a dir, l’equivalent a l’enginyer d’ara. Cal tenir en compte que encara estava per patentar la bombeta d’Edison i la il·luminació es produïa mitjançant xisporreix de carbons.
El 1890 es va crear la 1a Escola Superior d’Enginyers Electricistes d’Espanya mitjançant el Reial Decret de 3/1/1890, en aquesta només es podien matricular membres del cos de telègrafs. Podem destacar, entre altres, que per definir els plans d’estudis es va definir el concepte d’electrotècnia.

El mateix any, es va proposar la publicació del 1r reglament d’instal·lacions elèctriques seriós d’Espanya, mitjançant el Reial Decret de 14/3/1890. És un reglament que ha resistit el pas del temps conservant-se els mateixos conceptes en l’actual,  elaborat i supervisat per la Junta Consultiva del Cos de Telègrafs.
10 anys després, el 1900, amb la publicació de la Llei de Servituds Forçoses de Pas, per cert avalada per la Junta Consultiva del Cos de Telègrafs, es va donar un gran impuls al desplegament de les xarxes elèctriques.
Però, no és fins a l’agost de 1901 que es crea mitjançant el Reial Decret l’Escola Central d’Enginyers Industrials Químics i Mecànics.
Els reglaments d’instal·lacions elèctriques que s’han anat succeint són:

Total Page Visits: 1508 - Today Page Visits: 1

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here