Home Blog Page 3
peatges electrics 2019 coettc
D'acord amb el que estableix l'ordre TEC / 1366/2018, s'estableixen els peatges d'energia elèctrica per a 2019. En l'article 2 d'aquesta ordre s'estableix el següent: a) Per al peatge d'accés 6.1A d'alta tensió seran els que preveu l'article 9 i l'annex I de l'Ordre IET / 2444/2014, de 19 de desembre, per la qual es determinen els peatges d'accés d'energia elèctrica...
nota aclaridora baixa tensio coettc
Al juliol de 2016 es va publicar la Nota Aclaridora per la documentació necessària en tràmits de baixa tensió davant de les empreses distribuïdores elèctriques. Ara s'ha aprovat i publicat el RD Llei 15/2018,  quedant modificada. Hem de destacar, abans d'enumerar els canvis actuals, que s’elimina l’obligació de verificar instal·lacions de més de 20 anys en canvis de potència. Només...
informe sancions instaladores 2018
Se'ns ha fet arribar l'informe de les actuacions inspectores realitzades l’any 2018, relacionades amb l’activitat d’instal·lacions elèctriques, de fontaneria, sistemes de calefacció i aire condicionat, i s'han realitzat un total de 1071 expedients d'inspecció, el que suposa una reducció del 15% envers l'any passat quan van ser 1266 expedients. Pel que fa la tipologia de les sancions us ho desglossem: •...
Guia tecnica subministraments de vehiclesReial Decret 706/2017, de 7 de juliol
Quasi 2 anys després de l'entrada en vigor del Reial Decret 706/2017, de 7 de juliol, d’instrucció tècnica complementària MI-IP 04 “Instal·lacions per a subministrament a vehicles” amb l’objectiu de potenciar i fomentar la seguretat de les instal·lacions petrolíferes per a subministrament a vehicles i a reduir la contaminació del terreny per pèrdues accidentals de carburants, s'ha publicat la guia...
ict telecomnicacions
La Secretària d'Estat per a l'Avanç Digital ha emès el document “Criteri de la Secretària d'Estat per a l'Avanç Digital en matèria de resistència al foc” obligat per als projectes de ICT. L'escrit es refereix principalment al punt 2 del codi de l'edificació on s'indica la normativa que han de complir els locals i zones de risc especial, en el...
El portal UNE posa a l'abast de tothom els projectes en tramitació de normes UNE sotmeses a informació pública. aquí es poden llegir, comentar i aportar suggerències per tal que l'afectació al vostre sector sigui mínima i s'adeqüi a les necessitats que tenen.
telcom murcia 5g
El passat 17 de maig, va tenir lloc a la seu de la Federació Regional d'Empreses del Metall de Múrcia la jornada tècnica Telcom 19 Múrcia: Innovació i emprenedoria al servei de la Societat', en la qual van participar 250 especialistes i que va commemorar el 50 aniversari del Dia Mundial de les Telecomunicacions i la Societat de la...
El Real Decret 72/2019 és l'encarregat de regular el programa de incentius a la mobilitat eficient i sostenible. Aquests ajuts per la mobilitat sostenible convocats per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) inclou subvencions per a les instal·lacions de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Els tràmits es realitzaran telemàticament. Per altra banda, també ha publicat el Reial Decret 244/2019,...
El passat 20 de juny Jordi Farrè, degà del COETTC, va fer entrega a Marta Miret Badia del títol de millor Expedient Acadèmic en Enginyeria de Telecomunicacions durant la cerimònia de graduació dels Graus d'Enginyeria de les Telecomunicacions de la Salle-URL del Col·legi Oficial de Graduats en Enginyeria de les Telecomunicacions de Catalunya (COGETC).
territorios inteligentes
Territoris Rurals Intel·ligents és una de les àrees d'intervenció del Pla Nacional de Territoris Intel·ligents (PNTI), juntament amb Turisme, Edificis, 5G i Serveis Públics 4.0. Inicialment, el PNTI contemplava dues convocatòries específicament dirigides a Territoris Rurals, previstes per a 2019: • Convocatòria de Pilot de Territoris Rurals Intel·ligents (11 milions de €) • Convocatòria de Territoris Rurals Intel·ligents (40 milions de...

Últimes Notícies