Convocatòria d’Oposicions a Inspecció de Treball i Seguretat Social 2016

1714

El passat 13 de setembre el BOE publica la Convocatòria d’Oposicions a Inspecció de Treball i Seguretat Social 2016 En conseqüència, els qui vulguin participar en les proves selectives d’aquesta convocatòria, hauran de fer-ho constar en el model de sol·licitud 790. Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se en un termini de 20 dies naturals a partir de l’endemà al de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOE.
Hi ha 3 ordres de convocatòria a les quals es pot accedir-hi:

Orden ESS/1458/2016. De 7 de setembre, per la qual es convoca procés selectiu per a ingrés, pel sistema general d’accés lliure i per promoció interna, en el Cos de Sotsinspectors Laborals, Escala d’Ocupació i Seguretat Social.

Titulació

Estar en possessió o en condicions d’obtenir el títol de Diplomat Universitari, Enginyer Tècnic o Arquitecte Tècnic o Grau abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Els aspirants amb titulacions obtingudes a l’estranger hauran de presentar la corresponent credencial d’homologació o el certificat d’equivalència. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants amb el reconeixement de la seva qualificació professional, en l’àmbit de les professions regulades, a l’empara de les Disposicions de Dret Comunitari.

Orden ESS/1459/2016. De 7 de setembre, per la qual es convoca procés selectiu per a ingrés, pel sistema general d’accés lliure, en el Cos de Sotsinspectors Laborals, Escala de Seguretat i Salut Laboral.

Titulació

D’acord amb el previst en la disposició addicional cinquena de la Llei 23/2015, de 21 de juliol, els aspirants hauran d’estar en possessió o en condicions d’obtenir el títol universitari oficial de Graduat adscrit a la branca del coneixement de ciències, ciències de la salut, o enginyeria i arquitectura.També són vàlids els títols de l’ordenació universitària anterior en els termes previstos en el RD Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Els aspirants amb titulacions obtingudes a l’estranger hauran de presentar la corresponent credencial d’homologació o el certificat d’equivalència. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants amb el reconeixement de la seva qualificació professional, en l’àmbit de les professions regulades, a l’empara de les Disposicions de Dret Comunitari.

Orden ESS/1460/2016. De 7 de setembre, per la qual es convoca procés selectiu per a ingrés, pel sistema general d’accés lliure i per promoció interna, en el Cos Superior d’Inspectors de Treball i Seguretat Social.

Titolació:

Els aspirants hauran d’estar en possessió o condicions d’obtenir el títol de Doctor, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o Grau abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Els aspirants amb titulacions obtingudes a l’estranger hauran de presentar la corresponent credencial d’homologació o el certificat d’equivalència. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants amb el reconeixement de la seva qualificació professional, en l’àmbit de les professions regulades, a l’empara de les Disposicions de Dret Comunitari.

 

 

 

Total Page Visits: 1307 - Today Page Visits: 1
Artículo anteriorCursos Gratuïts de Màrqueting Digital
Artículo siguienteEstadístiques 2015 de projectes d’ICT a Espanya

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí