Criteris en matèria de resistència al foc obligats en projectes d’ICT

792

La Secretària d’Estat per a l’Avanç Digital ha emès el document “Criteri de la Secretària d’Estat per a l’Avanç Digital en matèria de resistència al foc” obligat per als projectes de ICT.
L’escrit es refereix principalment al punt 2 del codi de l’edificació on s’indica la normativa que han de complir els locals i zones de risc especial, en el cas dels recintes de telecomunicacions d’obra són de Risc baix (Parets i sostre EI 90, portes EI2 45-C5). Si el sector en el qual estan situats tenen alguna norma més restrictiva que la seva pròpia han de complir-la.
Per tant, la resistència al foc de les parets, sostres i portes dependrà del sector en el qual estiguin situats, el tipus de sectors depèn de l’activitat a la qual està destinada l’edifici i l’altura d’aquest.
A. Plantes sota rasant: Hauran de ser EI 120, per a complir amb la normativa dels sectors en ser més estricta i per a les portes EI2 45-C5.
B. Aparcaments: Hauran de ser EI 120 i per a portes EI2 60-C5, tret que es tracti d’un aparcament robotitzat que llavors haurà de ser-ho per a parets i sostre EI 180 per a complir
amb la normativa de sectors en ser més estricta i portes EI2 45-C5.
C. Habitatges sobre rasant: En el cas que:
a. h <=15m: EI 90 per a parets i en ser més estricta la normativa de locals i zones de risc especial i per a portes EI2 45-C5.
b. 15 > h <=28m: EI 90 i a les portes EI2 45-C5
c. h>28m: EI 120 i a les portes EI2 45-C5
D. Resta d’ús sobre rasant: EI 120 excepte els casos indicats a continuació a les portes EI2 60-C5.
a. Comercial, publica concurrència i hospitalari h<15m: EI 90 per a parets i sostre mentre que per a portes EI2 45-C5.
b. Comercial, publica concurrència i hospitalari h>28m: EI 180 parets i sostre, mentre que a les portes EI2 45-C5.

Quan els recintes de telecomunicació (excepte els modulars) se situïn en un sector de risc mínim hauran d’estar comunicats a través d’un vestíbul d’independència.

Registres i patinillos:
En el punt 3 de la normativa tècnica de l’edificació, Espais ocults. Pas d’instal·lacions a través de compartimentació d’incendis, es pot trobar la normativa a complir.
Les canalitzacions principals, quant estigui construïda d’obra,  ha de tenir una resistència al foc de EI 120, segons s’indica en l’RD 346/2011, per la qual cosa no trencarien la sectorització requerida en la zona d’aparcaments, plantes sota rasant, excepte en els casos en els quals siguin necessària per la sectorització més resistent al foc, que serien aparcaments robotitzats i edificis d’h>28 m per a ús comercial, publica concurrència o hospitalari, que seria necessària una EI 180.
El RD, independentment del tipus d’elements, limita a tres plantes i 10 metres el desenvolupament vertical, i sobrepassant aquesta grandària obliga a la col·locació d’un tallafoc, quan la penetració dels tallafocs sigui inferior a 50 cm² i tingui una resistència al foc EI 30 que és mínim per a admetre els tallafocs com a vàlids.
Quan la canalització principal sigui d’obra, resistència al foc de les parets de EI 120 i de la tapa d’EI230 i tallafocs cada 3 plantes o 10 m amb perforacions menors a 50 cm², excepte en les següents excepcions:
·   Aparcament robotitzat: EI 180 per a patinillos i EI2 60, per a tapes.
·  Comercial, publica concurrència i hospitalari h>28m: EI 180 per a patinillos i EI2 60, per a tapes.
·  Zones de risc mínim i escales protegides o especialment protegides: Les tapes seran EI2 60.

Discussió oberta al Fòrum COETTC

Total Page Visits: 1661 - Today Page Visits: 4
Artículo anteriorTots els projectes de normativa espanyola a la UNE
Artículo siguienteGuia tècnica per a la ITC MI-IP 04 per a instal·acions per a subministrament de vehicles

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí