Aprovat el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis

0
717

El Consell de Ministres ha aprovat, mitjançant un Reial decret, el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI) amb l’objectiu de determinar les condicions i els requisits exigibles al disseny, instal·lació, manteniment i inspecció dels equips, sistemes i components que conformen les instal·lacions de protecció activa contra incendis.
En concret, es regulen els següents aspectes:
-Les condicions i requisits que han de complir els equips, sistemes i components de protecció contra incendis.
-Les condicions d’habilitació i funcionament de les empreses instal·ladores i mantenedoras.
-Les condicions per a la instal·lació, posada en servei, manteniment mínim i inspeccions periòdiques d’aquestes instal·lacions.
-El règim sancionador.
Les instal·lacions de protecció contra incendis es regeixen actualment per un Reglament del 5 der novembre de 1993. No obstant això, l’evolució, tant de la tècnica com del marc normatiu, fa imprescindible actualitzar i revisar els requisits establerts en el citat Reglament. En concret, poden citar-se de dos Reglaments comunitaris de 2008 i 2011.
D’altra banda, el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials, de 2004, i el Codi Tècnic de l’Edificació, de 2006, estableixen que el disseny, l’execució, la posada en funcionament i el manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis, així com els seus materials, components i equips, han de complir l’establert en la seva reglamentació específica. Es fa necessari, en conseqüència, establir les condicions que han de reunir els equips i sistemes que conformen les instal·lacions de protecció contra incendis per aconseguir que el seu funcionament, en cas d’incendi, sigui eficaç.

Total Page Visits: 624 - Today Page Visits: 1

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here