Noves funcionalitats telemàtiques per l’ATC per a col·legiats

1399

Entra en vigor l’Ordre per la qual s’amplia la col·laboració social al pagament electrònic, mitjançant el càrrec en compte de l’obligat al pagament, de les autoliquidacions presentades telemàticament a l’Agència Tributària Catalana (ATC) i que afecta als col·legiats professionals.
Aquestes noves atribucions, permetran als intermediaris tributaris fer el pagament telemàtic de les autoliquidacions que presentin en representació de tercers mitjançant el càrrec en el compte de l’obligat tributari, fins ara únicament es permetia el càrrec en el compte de la persona que feia la presentació.
Els requisits per poder-ho aplicar són els següents:
a) La persona o entitat ordenant ha d’estar adherida a algun dels convenis o acords de col·laboració que l’ATC tingui subscrits o subscrigui amb els diferents col·legis i associacions professionals, ens o empreses de serveis, per a la presentació i el pagament de declaracions i autoliquidacions per via telemàtica en nom de tercers.
b) Ha de tenir acreditada i conservar a disposició de l’ATC la representació de l’obligat al pagament en els termes que estableixen l’article 46 de la Llei 58/2003, de17 de desembre, general tributària i l’article 111 del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs. En qualsevol moment, l’ATC pot requerir la justificació d’aquesta acreditació, que haurà d’incloure, amb la signatura de l’interessat, una clàusula d’autorització expressa a favor del representant, per al càrrec en el compte de l’obligat al pagament, amb el contingut següent:
“El representat, com a obligat tributari, autoritza expressament que els pagaments telemàtics a l’ATC resultants d’aquesta representació siguin realitzats pel representant, si escau mitjançant el càrrec directe en el compte que designa, declarant que hi consta davant de l’entitat financera com a titular o autoritzat: IBAN”

Total Page Visits: 1667 - Today Page Visits: 2
Artículo anteriorEl blockchain en el sector dels transports i la Nova Llei de Contractes en el sector públic a debat
Artículo siguienteJa està en marxa el CE3X per a la Certificació d’Edificis de Nova Construcció

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí