Ajuts per a la innovació, la internacionalització i la industrialització

0
406

El 22 de març de 2019, surt publicada la Resolució EMC_675_2019 Convocatòria ajuts finançament innovació internac.._ de 8 de març, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de circulant i la inversió d’actuacions per a la innovació, la internacionalització i la industrialització per als anys 2019-2020 (ref. BDNS 444908).
Us recordem que el passat dia 18 de juliol del 2017 va sortir publicada Ordre EMC_154_2017 bases garantia finançament de circulant i inversió per la innovació internacionalització i industrialitzacióde 12 de juliol.

Article 4. Sol·licituds i termini de presentació:
4.1 El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de la seva publicació al DOGC i restarà obert fins al 31 de desembre de 2020 o fins a exhaurir el pressupost
Per a aquests conceptes:
4.2 Les sol·licituds s’han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que estarà a disposició de les empreses beneficiàries al web de l’ICF (www.icf.cat), juntament amb la documentació que preveu el punt 4.4 d’aquest article.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here