L’obligatorietat de les notificacions via electrònica per a col·legiats

0
601

A partir d’aquest mes, i d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (art. 14.2, 14.3 i 41.1), havia d’entrar en vigor l’obligatorietat de rebre les notificacions per via electrònica, actualment prorrogada fins al 2/10/2020, per als col·lectius següents:

• les persones jurídiques,
• les entitats sense personalitat jurídica (comunitats de propietaris, societats civils, herències jacents i comunitats de béns)
• els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada, i
• els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

Pels tal de poder anar adequant-se a la llei, es pot començar per accedir a les notificacions electròniques de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) caldrà certificat electrònic (no s’hi podrà accedir amb idCat-mòbil ni utilitzant l’enviament de codi).
L’ATC habilitarà un formulari de contacte a través del qual, a partir del mes d’octubre es podrà facilitar una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil als quals s’enviarà l’avís de notificació electrònica. La manca d’aquest avís no afecta la plena validesa de la notificació.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here