Nova exigència CTE. Infraestructura mínima per a la recàrrega de vehicles elèctrics

479

Reial Decret 450/2022, de 14 de juny, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març.

 

El RD modifica, incorporant al DB-HE de la Secció HE 6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, la dotació mínima per els edificis nous i les intervencions en edificis existents.

 Edificis d’ús residencial privat, amb més de 20 places d’aparcament: canalitzacions per al 100% de les places d’aparcament.

Edificis d’usos diferents del residencial privat amb més de 10 places d’aparcament: canalitzacions per al 20% de les places d’aparcament i instal·lació d’un punt de recàrrega cada 40 places o fracció, i un punt de recàrrega cada 20 places o fracció per als edificis que pertanyin a l’Administració General d’Estat.

 

La norma,  TRANSPOSA PARCIALMENT la Directiva (UE) 2018/844 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a l’eficiència energètica dels edificis i la Directiva 2012/27/UE relativa a l’eficiència energètica i MODIFICA el Reial Decret 1053/2014, de 12 de desembre i el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, VA ENTRAR EN VIGOR l’endemà de la seva publicació (16/06/2022).

 

El Reial Decret no serà d’aplicació a les obres de nova construcció i a les intervencions en edificis existents que tinguin sol·licitada la llicència municipal d’obres a l’entrada en vigor del Reial Decret. Aquestes obres hauran de començar dins del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, conforme a la seva normativa reguladora, i en defecte d’això en el termini de sis mesos des de la data d’atorgament de la referida llicència. En cas contrari, els projectes hauran d’adaptar-se a les modificacions del CTE que s’aproven mitjançant aquest reial decret.

 

S’actualitzen el següents documents del CTE: DB-HEDB-HSDB-SUA i PART I, conforme al Reial Decret 450/2022.

 

Total Page Visits: 516 - Today Page Visits: 1
Artículo anteriorLes dones com a agents de canvi dels col·legis professionals i de les entitats
Artículo siguientePréstecs per a propietaris que facin obres de rehabilitació de millora d’eficiència energètica

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí