Convocatòria de places d’EET per a Madrid

0
58

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 16 de febrer

Segons ens ha comunicat la Subdirecció General d’Inspecció de les Telecomunicacions, el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) del 26/01/2018 s’ha publicat la convocatòria per cobrir places vacants de funcionaris a Madrid. Les places destinades als EET les podeu trobar a partir de la pàgina 54  de la convocatòria. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 16 de febrer de 2018. CONVOCATÒRIA

Presentació de les sol·licituds:

Les sol·licituds ajustades al model publicat com a annex III d’aquesta Resolució, es dirigiran a la Sotssecretaria del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital, Sotsdirecció General de Planificació i Gestió de Recursos Humans, i es presentaran en el Registre General del Ministeri (passeig de la Castellana, 160, 28071 Madrid) o en les oficines al fet que es refereix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les sol·licituds i altres documents acreditatius hauran de presentar-se en format DIN-A4, sense enquadernació, amb una sola grapa i per una sola cara.

Les sol·licituds a través d’Internet o del Portal Intranet (PROA). Els funcionaris podran presentar la seva sol·licitud per via electrònica, mitjançant l’emplenament dels models normalitzats que apareixen en la següent adreça d’Internet: www.minetad.gob.es , seguint els tràmits concrets de gestió administrativa i els criteris específics d’utilització de tècniques electròniques continguts en l’annex IV d’aquesta convocatòria.

Dejar respuesta