Bases reguladores dels ajuts als Cupons Industria 4.0

447

El passat mes de novembre la Generalitat va publicar la RESOLUCIÓ EMC/2808/2019, de 30 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts dels Cupons Indústria 4.0 per la contractació de serveis per a la transformació tecnològica en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
Aquests ajuts es divideixen en dues categories els cupons de diagnosi 4.0 i els d’implementació 4.0.
Les sol·licituds es presentaran telemàticament complimentant l’annex específic del formulari i la memòria tècnica  i el formulari de sol·licitud seguint les instruccions. (obtenir formularis i memòria). El termini de presentació de les sol·licituds s’establirà a la convocatòria d’aquests ajuts.

Es podran beneficiar:
a) Per a la tipologia Cupons de diagnosi 4.0 individuals i la tipologia Cupons d’implementació 4.0. les petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya.
b) Per a la tipologia Cupons de diagnosi 4.0 col·lectiva, els clústers acreditats del Programa Catalunya Clúster d’ACCIÓ sempre que estiguin vigents. (Clústers)

La quantia de l’ajut serà d’un màxim de 14.000 euros, sempre i quan no superi el cost de l’actuació subvencionada.
La despesa mínima, realitzada i justificada, de l’activitat objecte de l’ajut exigible per poder considerar acomplert l’objecte i la finalitat de l’ajut, és del 80% del cost aprovat del servei.
La quantia de la subvenció atorgada, juntament amb els ajuts de minimis percebuts per l’empresa o entitat en els 3 darrers exercicis fiscals no podrà superar 200.000 euros.

Total Page Visits: 483 - Today Page Visits: 1

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí